آگهی استخدام جدید نیروها و استخدامی بانک ها ، سایت استخدام کاریابی و استخدامی و نتایج آزمون استخدام سازمان ها ، شرکت ها ، وزارت ها و بیمه ها

استخدامی

این سایت تابع قوانین جمهوری اسلامی میباشد

شرکت حمل و نقل ریلی رجاء در نظر دارد برای تامین و تکمیل نیروی انسانی خود از افراد واجد شرایط استخدام نماید…

شرایط این استخدامی