آگهی استخدام جدید نیروها و استخدامی بانک ها ، سایت استخدام کاریابی و استخدامی و نتایج آزمون استخدام سازمان ها ، شرکت ها ، وزارت ها و بیمه ها

استخدامی

این سایت تابع قوانین جمهوری اسلامی میباشد

استخدام چهارمین آزمون متمرکز دستگاه‌های اجرایی کشور در سال 1396 از واجدین شرایط…

شرایط این استخدامی

سازمان تامین اجتماعی به منظور تامین نیروی انسانی خود از افراد واجد شرایط استخدام نماید…

شرایط این استخدامی

سازمان تامین اجتماعی به منظور تامین نیروی انسانی خود از افراد واجد شرایط استخدام نماید…

شرایط این استخدامی

استخدام شرکت های وابسته (غیر دولتی) وزارت نیرو در سال 96 ، از واجدین شرایط…

شرایط این استخدامی

ثبت نام آزمون استخدامی آموزش و پرورش آغاز و داوطلبان مشاغل آموزشی می‌توانند با مراجعه به سایت سازمان سنجش آموزش کشور کار ثبت نام خود را انجام دهند.

شرایط این استخدامی

زمان و جزئیات ثبت نام در آزمون استخدامی وزارت آموزش و پرورش در سال 94

شرایط این استخدامی

دفترچه راهنمای آزمون استخدامی متمرکز دستگاه های اجرایی کشور _ خرداد ماه سال 1394

شرایط این استخدامی

اولین آزمون فراگیر استخدامی در اردیبهشت ۱۳۹۴ با تجمیع استخدام هفت دستگاه اجرایی برگزار خواهد شد

شرایط این استخدامی