آگهی استخدام جدید نیروها و استخدامی بانک ها ، سایت استخدام کاریابی و استخدامی و نتایج آزمون استخدام سازمان ها ، شرکت ها ، وزارت ها و بیمه ها

استخدامی

این سایت تابع قوانین جمهوری اسلامی میباشد

بانک کارآفرین جهت تامین بخشی از نیروی انسانی مورد نیاز خود از واجدین شرایط استخدام می نماید…

شرایط این استخدامی

شرکت دانا ارتباطات از افراد واجد شرایط جهت تکمیل کادر خود اقدام به استخدام نموده است…

شرایط این استخدامی

شرکت دانا ارتباطات از افراد واجد شرایط جهت تکمیل کادر خود اقدام به استخدام نموده است…

شرایط این استخدامی

شرکت حمل و نقل ریلی رجاء در نظر دارد برای تامین و تکمیل نیروی انسانی خود از افراد واجد شرایط استخدام نماید…

شرایط این استخدامی

شرکت تاپ مینا آمل زیر مجموعه گروه صنایع غذایی سولیکو- کاله، جهت تکمیل نیروی انسانی خود، از میان افراد واجد شرایط استخدام می نماید…

شرایط این استخدامی