آگهی استخدام جدید نیروها و استخدامی بانک ها ، سایت استخدام کاریابی و استخدامی و نتایج آزمون استخدام سازمان ها ، شرکت ها ، وزارت ها و بیمه ها

استخدامی

این سایت تابع قوانین جمهوری اسلامی میباشد

چاپخانه گلریزان واقع در استان کرمانشاه به منظور تکمیل کادر پرسنلی خود از میان افراد واجد شرایط زیر استخدام می نماید…

شرایط این استخدامی

یک دفتر مطبوعاتی واقع در کرمانشاه برای تکمیل کادر خود از واجدین شرایط استخدام می نماید …

شرایط این استخدامی

شرکت سامان نمایندگی چندین برند معتبر در استان کرمانشاه برای تکمیل کادر پرسنلی خود از افراد واجد شرایط استخدام می نماید…

شرایط این استخدامی
صفحه 3 از 3123