توضیحات آگهی استخدامی:

شرکت مدیریت تولید و بهرهبرداری برق فراب در نظر دارد از طریق برگزاری آزمون و انجام مصاحبه، نسبت به گزینش نیروی انسانی متخصص خود جهت کار در نیروگاه برق آبی سیمره اقدام نماید. لذا از داوطلبان ساکن شهرهای بدره و درهشهر (استان ایلام) و کوهدشت، رومشکان و کونانی (استان لرستان) که حایز شرایط زیر میباشند دعوت به همکاری می نماید.

الف) شرایط عمومی برای شرکت در آزمون:

1. داشتن تابعیت نظام جمهوری اسلامی ایران

2. اعتقاد به دین مبین اسلام  یا  یکی از ادیان شناخته شده در قانون اساسی ایران

3. انجام خدمت سربازی یا داشتن معافیتهای قانونی دائم

4. عدم اعتیاد به مواد مخدر و دخانیات

5. نداشتن سابقه محکومیت جزایی موثر

6. برخورداری از تندرستی و توانایی لازم متناسب با وظایف

7. دارا بودن شرایط احراز شغل

8. عدم اشتغال به خدمت یا تحصیل و نداشتن تعهد خدمتی

ب) شرایط اختصاصی:

1. متولدین 1/1/1365 به بعد در مقطع کاردانی

متولدین 1/1/1362 به بعد در مقطع کارشناسی

متولدین1/1/1360 به بعد در مقطع کارشناسی ارشد

2. داشتن سابقه کار مرتبط با شغل (با ارائه مدارک معتبر شامل سنوات پرداخت حق بیمه و ارائه گواهی سابقه کار از کارفرمایان قبلی) در زمان مصاحبه امتیاز تلقی میگردد.

3. داشتن مدرک تحصیلی متناسب با رشته شغلی مورد نظر در جدول.

4. بومی شهرهای دره شهر، بدره، کوهدشت، رومشکان و کونانی.

بومی به شخصی گفته می شود که حداقل دارای یکی از ویژگیهای زیر باشد:

– محل تولد داوطلب یا همسر وی شهرستانهای مذکور باشد.

– فرزندان کارمند رسمی و پیمانی دولت و یا نیروهای مسلح (اعم از شاغل و بازنشسته) که شهرستان محل خدمت فعلی یا بازنشستگی آنان با شهرستانهای مورد نظر یکی باشد.

– حداقل 4 ســـــال از سنوات تحصیلی داوطلب بهصورت متوالی یا متناوب در شهرستانهای مذکور طی گردیده باشد.

– داوطلب یا پدر و مادر یا همسر وی حداقل 4 سال

– سابقه پرداخت حق بیمه در شهرستانهای اشاره شده را داشته باشد.

5. چنانچه در هر یک از مراحل استخدامی خلاف واقعبودن اطلاعات ارائه شده از سوی داوطلب مسجل گردد، از ادامه همکاری با ایشان ممانعت بهعمل خواهد آمد.

ج) مدارک مورد نیاز:

1. فرم تکمیلشده ثبتنام (به طور دقیق و خوانا)

2. دو قطعه عکس جدید پشتنویسیشده (یک قطعه به فرم ثبتنام الصاق شود)

3. تصویر صفحه اول شناسنامه و کارت ملی (پشت و رو)

4. تصویر برگ پایان خدمت یا معافیت دائم (پشت و رو)

5. تصویر آخرین مدرک تحصیلی یا گواهی فراغت از تحصیل که معدل کل حتما در آن قید شده باشد.

6. برای ارسال مدارک مورد نیاز الزاما از پاکتهای پستی استاندارد 25x17 استفاده شود.

د) سایر نکات:

1. زمان و محل برگزاری آزمون از طریق آدرس الکترونیکی زیر به اطلاع داوطلبان خواهد رسید.

2. داوطلبان واجد شرایط میبایست مدارک لازم را حداکثر تا پایان وقت اداری روز پنجشنبه 06/12/94 با پست سفارشی به آدرس تهران صندوق پستی1719-16765 امور هماهنگی مرکز آموزشهای تخصصی شهید عباسپور (آزمون جذب شرکت مدیریت تولید و بهرهبرداری برق فراب) ارسال نمایند.

3. مدارک ارسالی برای ثبتنام به هیچ عنوان مسترد نمیشود. به مدارک ناقص و یا مدارکی که پس از مهلت مقرر ارسال گردد ترتیب اثر داده نخواهد شد.

4. داوطلبان میتوانند جهت آگاهی از زمان آزمون، دروس امتحانی و کسب اطلاعات بیشتر به وبسایت مرکز آموزشهای تخصصی به آدرس http://stc.sbu.ac.ir قسمت آزمونهای استخدامی مراجعه نمایند.

ردیف

رشته شغلی

مقطع و رشته تحصیلی

تعداد

جنسیت

1

مهندس برق

لیسانس و بالاتر در رشته مهندسی برق   (گرایش قدرت، شبکههای انتقال و توزیع و الکتروتکنیک)

3

مرد

2

مهندس الکترونیک

لیسانس و بالاتر در رشته مهندسی برق   (گرایش الکترونیک و ابزاردقیق)

3

مرد

3

مهندس مکانیک

لیسانس و بالاتر در رشته مهندسی مکانیک (کلیه گرایشها)

2

مرد

4

تکنسین برق

فوق دیپلم برق (کلیه گرایشها)

6

مرد

5

تکنسین ابزاردقیق

فوق دیپلم الکترونیک (کلیه گرایشها)

4

مرد

6

تکنسین مکانیک

فوق دیپلم مکانیک (کلیه گرایشها)

10

مرد


پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

پاسخ معادله را بدهید * Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.